Hakkımızda >

Prof. Dr. Koray KARABULUT

Genel Cerrahi Uzmanı

Elazığ’da 1974 yılında doğan Koray Karabulut, ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 1992’de tıp eğitimine başladığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1998’de başladığı uzmanlık eğitimini 2004 yılında tamamlayarak genel cerrahi uzmanı oldu.

Uzman olduktan sonra Memorial Şişli Hastanesi’nde göreve başladı. Şubat 2005-Ocak 2006 arasında Ağrı Asker Hastanesi’nde yedek subay olarak askerlik görevini yaptı. 2006-2009 tarihleri arasında Düzce Sivrikaya Hastanesi’nde çalıştı. 2007 yılında Fransa’nın Strasbourg şehrinde ileri laparoskopik cerrahi eğitimi aldı.

2009 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2010-2012 ‘de Amerika Birleşik Devletleri’nin Cleveland şehrindeki, Cleveland Clinic Genel Cerrahi Kliniği ve İnönü Üniversitesi’nde fellow olarak çalıştı. Sonraki dönemlerde, Cleveland, Strasbourg, Rotterdam gibi yurt dışı merkezlerde eğitim aldı. Fırat Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği’nde görev yaptığı dönem boyunca, ilkleri gerçekleştirerek kliniğin gelişimine katkı sağladı. Klinikte ileri laparoskopik cerrahi girişimlerin başlatılmasına öncülük etti. 2011 yılında kliniğin ilk Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Laparoskopik Roux N Y Gastrik Bypass ameliyatlarını gerçekleştirdi. Kliniğinde obezite cerrahisinin başlatılmasına ve yaygınlaşmasına öncülük etti. Fırat Üniversitesi’nde görev yaptığı dönem boyunca ileri laparoskopik cerrahi, bariatrik cerrahi alanında eğitim faaliyetlerinde bulundu, çok sayıda genel cerrahi uzmanının eğitimine katkı sundu.

Ekim 2013’de Genel Cerrahi Doçenti ünvanı aldı. Fırat Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde; iki adet tıpta uzmanlık tezi yöneticiliği, iki adet altyapı projesi yöneticiliği yaptı. 2018 Haziran ayında Fırat Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek Memorial Şişli Hastanesi’nde göreve başladı. 2019 yılında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi Profesörü ünvanı aldı. 2019 Mart ayında Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde göreve başladı. Ulusal ve uluslararası kurs ve kongrelerde düzenleme kurulu üyesi, eğitimci ve konuşmacı olarak görev aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası cerrahi derneklerinde üye-yönetim kurulu üyesidir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makalesi ve yazdığı kitap bölümleri mevcuttur. Dr Öğretim Üyesi Kenan Binnetoğlu ile birlikte Ağustos 2019’da Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde oluşturdukları Bariatristanbul bünyesinde bariatrik, metabolik ve ileri laparoskopik girişimler uygulamaktadır.

İlgi Alanları

 • Obezite cerrahisi
 • Diyabet cerrahisi 
 • Revizyon Cerrahisi
 • Endoskopik mide botoksu
 • Endoskopik mide balonu
 • İleri Laparoskopik Cerrahi
 • Genel Cerrahi

Üyesi olduğu dernekler

 • Türk Cerrahi Derneği
 • ELCD (Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği)
 • Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
 • IASGO
 • Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği
 • MMESA (Middle East Mediterranean Endoscopic Surgery Association)

2004-2005 Şişli Memorial Hastanesi Genel Cerrahi – İstanbul

2005-2006 Ağrı Asker Hastanesi – Ağrı

2006-2009 H Sivrikaya Hastanesi – Düzce

2007 Şubat  IRCAD – Strasbourg

2009-2018  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD – Elazığ

2010-2011 Cleveland Clinic Genel Cerrahi – Cleveland

2011-2012 İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi – Malatya

2012 Haziran Cleveland Clinic Genel Cerrahi – Cleveland

2012 Erasmuıs Medical Center – Rotterdam

2015 IRCAD – Strasbourg

2018-2019 Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi – İstanbul

2018-Halen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD – İstanbul

2019-Halen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi – İstanbul

   1. Mide Kanseri Tanısıyla Ameliyat Edilen Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler. Dr Fadlı Doğan
   2. Rektum Kanseri Tanısıyla Ameliyat Edilen Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler. Dr Serdar Gürsul
   1. Hepatic atrophy-hypertrophy complex due to Echinococcus Granulosus. Karabulut K, Ozden I, Poyanli A, Bilge O, Tekant Y, Acarli K, Alper A, Emre A, Ariogul O. J Gastrointest Surg. 2006;10(3):407-12
   2. Multimodality treatment of neuroendocrine liver metastases. Karabulut K, Akyildiz HY, Lance C, Aucejo F, McLennan G, Agcaoglu O, Siperstein A. Berber E. Surgery. 2011;150(2):316-25. DOI: 10.1016/j.surg.2011.05.008.
   3. The effects of drainage on the rates of early wound complications and recurrences after Limberg flap reconstruction in patients with pilonidal disease. Kırkıl C, Böyük A, Bülbüller N, Aygen E, Karabulut K, Coşkun S. Tech Coloproctol. 2011;15(4):425-9. DOI: 10.1007/s10151-011-0782-5
   4. Resection and radiofrequency ablation in the treatment of hepatocellular carcinoma: a single center experience. Karabulut K, Aucejo F, Akyildiz HY, Siperstein A, Berber E. Surg Endosc. 2012;26(4):990-7. DOI: 10.1007/s00464-011-1983-8
   5. Comparison of intraoperative time use and perioperative outcomes for robotic versus laparoscopic adrenalectomy. Karabulut K, Agcaoglu O, Aliyev S, Siperstein A, Berber E. Surgery. 2012;151(4);537-42. DOI: 10.1016/j.surg.2011.09.047
   6. The Diagnostic Value of D-dimer, Procalcitonin and CRP in Acute Appendicitis. Kaya B, Sana B, Eris C, Karabulut K, Bat O, Kutanis R. Int J Med Sci. 2012;9(10):909-15. doi: 10.7150/ijms.4733   
   7. Modified Limberg transposition flap in the treatment of pilonidal sinus disease. Kaya B, Eris C, Atalay S, Bat O, Bulut NE, Mantoglu B, Karabulut K. Tech Coloproctol. 2012;16;55-9. DOI: 10.1007/s10151-011-0799-9
   8. A choledochal cyst resulting in obstructive jaundice in a case with gallbladder agenesis: report of a case and review of the literatüre. Böyük A, Kırkıl C, Karabulut K, Sözen S, Demirelli S. Balkan Med J. 2012;29:106-8. DOI:10.5174/tutfd.2010.04418.1
   9. Robotic versus laparoscopic resection of large adrenal tumors. Agcaoglu O, Aliyev S, Karabulut K, Mitchell J, Siperstein A, Berber E. Ann Surg Oncol. 2012;19(7):2288-94. DOI: 10.1245/s10434-012-2296-4
   10. Robotic vs laparoscopic posterior retroperitoneal adrenalectomy. Agcaoglu O, Aliyev S, Karabulut K, Siperstein A, Berber E. Arch Surg. 2012;147(3):272-5. DOI: 10.1001/archsurg.2011.2040
   11. Living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma. İsik B, İnce V, Karabulut K, Kayaalp C, Yilmaz S. Transplant Proc. 2012;44(6):1713-6. DOI: 10.1016/j.transproceed.2012.05.033
   12. Comparison of harmonic scalpel vs conventional knot tying for transection of short hepatic veins at liver transplantation: prospective randomised study. Olmez A, Karabulut K, Aydin C, Kayaalp C, Yilmaz S. Transplant Proc. 2012;44(6):1717-9. DOI: 10.1016/j.transproceed.2012.05.035
   13. Reuse of a pediatric liver graft: a case report. Karabulut K, Eris C, Piskin T, Kayaalp C, Yilmaz S. Case Rep Transplant. 2012. DOI: 10.1155/2012/350817.
   14. The diagnostic value of D-dimer, procalcitonin and CRP in acute appendicitis. Kaya B, Sana B, Eris C, Karabulut K, Bat O, Kutanis R. Int J Med Sci. 2012;9(10):909-15. DOI: 10.7150/ijms.4733.
   15. Complementary use of resection and radiofrequency ablation for the treatment of colorectal liver metastases: an analysis of 395 patients. Agcaoglu O, Aliyev S, Karabulut K, El-Gazzaz G, Aucejo F, Pelley R, Siperstein AE, Berber E. World J Surg. 2013;37(6):1333-9. DOI: 10.1007/s00268-013-1981-1.
   16. Effect of autotransfusion system on tumor recurrence and survival in hepatocellular carcinoma patients. Akbulut S, Kayaalp C, Yilmaz M, Ince V, Ozgor D, Karabulut K, Eris C, Toprak HI, Aydin C, Yilmaz S. World J Gastroenterol. 2013;19(10):1625-31. DOI: 10.3748/wjg.v19.i10.1625.
   17. Appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, Ilhan YS, Yur M, Binnetoğlu K, Bülbüller N. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013;19(1):13-9. DOI: 10.5505/tjtes.2013.88714.
   18. Comparison of plasmapheresis and molecular adsorbent recirculating system efficacy in graft failure after living donor liver transplantation. Ince V, Aydin C, Otan E, Karabulut K, Koc S, Kayaalp C, Yilmaz S. Transplant Proc. 2013;45(3):971-3.DOI: 10.1016/j.transproceed.2013.03.012.
   19. Robotic versus laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma. Aliyev S, Karabulut K, Agcaoglu O, Wolf K, Mitchell J, Siperstein A, Berber E. Ann Surg Oncol. 2013;20(13):4190-4. DOI: 10.1245/s10434-013-3134-z.
   20. A critical analysis of postoperative morbidity and mortality after laparoscopic radiofrequency ablation of liver tumors. Birsen O, Aliyev S, Aksoy E, Taskin HE, Akyuz M, Karabulut K, Siperstein A, Berber E. Ann Surg Oncol. 2014 Jun;21(6):1834-40. doi: 10.1245/s10434-014-3526-8.
   21. Bevacizumab has more toxic in the era of ovarian cancer than colon cancer. Canhoroz M, Artas H, Aygen E, Karabulut K. Journal of Case Reports in Oncology and Therapy 2015;1 (1):010113
   22. The effect of laser epilation on recurrence and satisfaction in patients with sacrococcygeal pilonidal disease: a prospective randomized controlled trial. Demircan F, Akbulut S, Yavuz R, Agtas H, Karabulut K, Yagmur Y. Int J Clin Exp Med. 2015 Feb 15;8(2):2929-33.
   23. What approach should we take for the incidental finding of increased 18F-FDG uptake foci in the colon on PET/CT? Şimşek FS, İspiroğlu M, Taşdemir B, Köroğlu R, Ünal K, Özercan IH, Entok E, Kuşlu D, Karabulut K. Nucl Med Commun. 2015;36(12):1195-201 doi: 10. 1097/MNM.0000000000000388
   24. Unusual presentation; seeding of tumor after biopsy for hepatocellular carcinoma. Aksoy A, Karabulut K, Artas H, Kilicarslan A, Usta S, Bahcecioglu IH. Pak J Med Sci. 2016 Nov-Dec;32(6):1580-1582. doi: 10.12669/pjms.326.11291.
   25. Barriers Against Mammographic Screening in a Socioeconomically Underdeveloped Population: A Population-based, Cross-sectional Study. Ozmen T, Yuce S, Guler T, Ulun C, Ozaydın N, Pruthi S, Akkapulu N, Karabulut K, Soran A, Ozmen V. Journal of Breast Health, 12(2), 72-77., Doi: 10.5152/tjbh.2016.2879
   26. Local recurrence after laparoscopic radiofrequency ablation of malignant liver tumors: Results of a contemporary series.  Takahashi H, Akyuz M, Aksoy E, Karabulut K, Berber E.  Journal of Surgical Oncology 2017;115(7), 830-834., Doi: 10.1002/jso.24599
   27. Laparoscopic enucleation of a horseshoe-shaped leiomyoma of the distal esophagus. Karabulut K, Usta S, Sahin E, Cetinkaya Z. Epublication WeBSurg.com, Oct 2017;17(10) http://www.websurg.com/doi-vd01en5060.htm
   28. Laparoscopy in the management of lumboperitoneal shunt catheter in obese patients with pseudotumor cerebri. Ozturk S, Cakin H, Karabulut K, Pasahan R, Kaplan M. Niger J Clin Pract. 2018 Mar;21(3):397-400. Doi: 10.4103/njcp.njcp_50_17
   29. A late complication occurring due to tacrolimus after liver transplant: posterior reversible encephalopathy syndrome. Usta S, Karabulut K. Exp Clin Transplant 2018. doi: 10.6002/ect.2017.0248
   30. Effect of fibrin glue or suture on leakage in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy. Usta S, Karabulut K. Niger J Clin Pract. 2018 Sep;21(9):1209-1212. doi: 10.4103/njcp.njcp_306_17.
   31. Median arcuate ligament syndrome during pancreatoduodenectomy. Usta S, Karabulut K, Artas H. Turk J Surg 2018. doi: 10.5152/turkjsurg.2018.3989.
   32. Rhabdomyolysis as a rare but fatal complication of bariatric surgery: A case report. Usta S, Karabulut K. Turk J Surg 2018, 13:1-2. doi: 10.5152/turkjsurg.2018.3990
   33. Non-operative management of perforated peptic ulcer: a single center experience. Karabulut K, Dinçer M, Liman RK, Usta S. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg doi: 10.14744/tjtes.2019.31967
   1. Ultrasound guided percutaneous cholecystostomy: effective treatment of acute cholecystitis in critically ill patients. Güloğlu R, Yanar H, Kurtoğlu M, Taviloğlu K, Ertekin C, Karabulut K. 5th European Congress of the IHPBA. May 2003. İstanbul, Türkiye.
   2. Hepatic atrophy-hypertrophy complex due to Echinococcus Ganulosus. Karabulut K, Ozden I, Poyanli A, Bilge O, Tekant Y, Acarli K, Alper A, Emre A, Ariogul O. 6th Congress of the EHPBA. May 2005. Heidelberg, Germany.
   3. The role of diagnostic and therapeutic laparoscopy in penetrating left thoracoabdominal injuries. Saricam G, Taviloglu K, Yanar H, Karabulut K, Ertekin C. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. May 2009. Antalya, Turkiye
   4. Managing the open abdomen with vacuum-assisted closure therapy: retrospective evaluation of 44 patients. Engür N, Taviloglu K, Gok AFK, Karabulut K, Yanar H, Guloglu R. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. May 2009. Antalya, Turkiye.
   5. Multimodality treatment of neuroendocrine liver metastases (oral presentation). Karabulut K, Akyildiz HY, Aucejo F, McLennan G, Siperstein A, Berber E. 6th Annual Academic Surgical Congress. Feb 2011. Huntington Beach, California, USA.
   6. Resection and RFA in the treatment of HCC (oral presentation). Karabulut K, Aucejo F, Akyildiz HY, Siperstein A, Berber E. American Hepato-Pancreato-Biliary-Association Annual Meeting. March 2011. Miami Beach, Florida, USA.
   7. Comparison of intra-operative time utilization and perioperative outcomes for robotic versus laparoscopic adrenalectomy. Karabulut K, Siperstein A, Berber E. The American Association of Endocrine Surgeons 32nd Annual Meeting. April 2011.  Houston, Texas, USA.
   8. Comparison of resection techniques in laparoscopic hepatectomy. Karabulut K, cejo F, Fung J, Berber E. Scientific Session of the SAGES. March 2011. San Antonio, Texas, USA.
   9. Comparison of resection and radiofrequency ablation in the treatment of colorectal liver metastases. El-Gazzaz GH, Karabulut K, Aucejo F, Akyildiz HY, Kim R, Siperstein A, Berber E. American College of Surgeons 97th Annual Clinical Congress. Oct 2011. San Francisco, California.
   10. Is there an increased risk of tumor recurrence when intraoperative blood salvage autotransfusion used for liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma?. Akbulut S, Kayaalp C, Yilmaz M, Ozgor D, Karabulut K, Eris C, Toprak HI. 18th Annual International Congress on ILTS. May 2012. San Francisco, California, USA.
   11. The effects of different age categories on overall survival in adults patients undergone liver transplantation. Akbulut S, Yilmaz M, Karabulut K, Ara C, Yilmaz S. 18th Annual International Congress on ILTS. May 2012. San Francisco, California, USA.
   12. The effect of donor characteristics on the survival in patients undergone deceased donor liver transplantation. Yilmaz M, Akbulut S, Eris C, Karabulut K, Yilmaz S. 18th Annual International Congress on ILTS May 2012. San Francisco, California, USA.
   13. The effect of MELD score on survival in patients with living donor liver transplantation. Yilmaz M, Akbulut S, Karabulut K, Sakcak I, Yilmaz S. 18th Annual International Congress on ILTS. May 2012. San Francisco, California, USA.
   14. The effects of pre-transplant HDL cholesterol levels on survival in patients with liver transplantation. Akbulut S, Kayaalp C, Yilmaz M, Karabulut K, Sakcak I, Yilmaz S. 18th Annual International Congress on ILTS. May 2012. San Francisco, California, USA.
   15. Trends in the Surgical Management of Colorectal Liver Metastases: A contemporary Single Center Experience. Berber E, Agcaoglu O, Aliyev S, Aucejo F, Karabulut K, Siperstein A. 10th World Congress of International Hepato-pancreato-biliary Association, July 1-5 2012 Paris- France.
   16. A Comparison of Laparoscopic Versus Open Techniques for Major and Minor Liver Resections. Aliyev S, Karabulut K, Aucejo F, Taskin HE, Aksoy E, Vogt D, Quintini C, Miller C, Fung J, Berber E. 8th Academic Surgical Congress, New Orleans, Los Angeles , USA, February 2013
   17. The Utility of Octreotide to Prevent Carcinoid Crisis in Patients Undergoing Laparoscopic Radiofrequency Ablation or Resection of Carcinoid Liver Metastases. Aliyev S, Birsen O, Taskin HE, Aksoy E, Karabulut K, Siperstein AE, Berber E. The American Association of Endocrine Surgeons (AAES) 34th Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, April 2013
   18. Robotic versus Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromocytoma. Aliyev S, Karabulut K, Agcaoglu O, Wolf K, Taskin HE, Birsen O, Mitchell J, Siperstein A, Berber E. The American Association of Endocrine Surgeons (AAES) 34th Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, April 2013
   19. Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Isik B, Ince V, Karabulut K, Kayaalp C, Yilmaz S. 23 rd World Congress of The International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), September 18th-21th 2013, The Palace Parliament, Bucharest, Romania 
   20. Solid pseudopapillary neoplasm of pancreas, laparoscopic spleen preserving distal pancreatectomy. Karabulut K. 24 th World congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) 2014. December 5-7, 2014. Vienna, Austria
   21. Laparoscopic spleen preserving distal pancreatectomy for solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas. Karabulut K, Onur MR, Ozercan IH, Binnetoglu K, Kilic L. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) 2015 Annual Meeting. April 15-18, 2015. Nashville, TN, USA
   22. The screening of breast cancer awareness and health behaviors of women age 40 to 69 in Mus, the least developed city in Turkey: A population based, cross-sectional study. Ozmen T, Yuce S, guler t, Ulun C, Ozaydin N, Pruthi S, Akkapulu N, Karabulut K, Ozmen V. Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO). May 29-June 02 2015. Chicago. IL. USA
   23. Laparoscopic left lateral section resection for hydatid cyst of the liver. Usta S, Karabulut K. 12th Biennial E-AHPBA Congress. May 23-26 2017. Mainz, Germany
   24. An extremely rare localization of Echinococcus Alveolaris; pancreas. Usta S, Karabulut K. 12th Biennial E-AHPBA Congress. May 23-26 2017. Mainz, Germany
   25. Intraoperatively diagnosed median arcuate ligament syndrome during pancreaticoduodenectomy. Karabulut K, Usta S, Artas H. 12th Biennial E-AHPBA Congress. May 23-26 2017. Mainz, Germany
   26. Laparoscopic distal pancreatectomy tips and tricks. Karabulut K.(invited speaker). 17th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Association (MMESA) 13th Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Congress (EMIS) Oct 25-27 2017 Isfahan, Iran
   27. The effect of fibrin glue or suture on leakage in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy. Usta S, Karabulut K, Artas.  The Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) 16th World Congress of Endoscopic Surgery, April 11-14 2018, Seattle, USA
   28. Laparoscopic enucleation of a horseshoe-shaped leiomyoma of the distal esophagus. Karabulut K, Usta S, Sahin E, Cetinkaya Z. 26th International Congress of The European association For Endoscopic Surgery (EAES 2018), May 30-June 1 2018, London, UK
   1. Hepatic hydatid disease causing lobar atrophy by compression of the right portal vein branch. Karabulut K, Ozden I, Poyanlı A, Emre A. Clin Exp Surg 2003;11:40-42
   2. Tip I manubriosternal ayrışmada spontan redüksiyon: olgu sunumu. Karabulut K. Newwsa e-Journal of New World Sciences Academy 2009; 4(4):93-96
   3. Traumatic radial artery cephalic vein fistula; case report. Karabulut K. Newwsa e-Journal of New World Sciences Academy 2009; 4(4):97-100
   4. Robotik endokrin cerrahi. Karabulut K, Berber E. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011;27(1):1-5
   5. Lisinopril, Sildenafil ve birlikte kullanımlarının karın İçi yapışıklık oluşmasını önleyici etkileri. Kırkıl C, Coşkun S, Bülbüller N, Aygen E, Karabulut K. Fırat Tıp Dergisi. 2011;16(4) 167-9
   6. Nadir rastlanan bir trikobezoar olgusu: Rapunzel sendromu. Kırkıl C, Böyük A,  Bülbüller N, Aygen E, Karabulut K. Gaziantep Tıp Dergisi. 2011;17(2):108-10
   7. Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu: tek merkez deneyimi. Karabulut K, Kırkıl C, Aygen E, Binnetoğlu K, Ayten R, Çetinkaya Z, İlhan YS, Yalnız M. Fırat Tıp Dergisi. 2012;17(2):100-3
   8. A case of primary gastric choriocarcinoma and review of the Turkish literature: An extremely rare carcinoma of the stomach. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, İlhan YS, Yur M, Özercan IH. Dicle Tıp Dergisi. 2012;39(1):105-9
   9. The Impact of fissurectomy combined with botulinum toxin injection in the treatment of chronic anal fissure. Karabulut K, Aygen E, Kırkıl C, Camcı C, Dogru O, Esen K, BülbüllerN, Ayten R, İlhan YS. Fırat Tıp Dergisi. 2012:17(3):135-8
   10. Behçet Hastasında Gastrointestinal Sistem Perforasyonu Olmadan Pneumoperitoneum: Olgu Sunumu. Girgin M, Türkoğlu A, Dinçer M, Kırkıl C, Karabulut K. Fırat Tıp Dergisi. 2012, 17(4), 250-251
   11. Innovative Approaches in Wound Healing, Review. Bozdag A, Karabulut K. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(3):34-8
   12. Omentum Hastalıkları-Diseases of Omentum. Onur MR, Karabulut K. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2015;8(1):36-50
   13. Bile duct injury following laparoscopic cholecystectomy in a patient with situs inversus. Usta S, Karabulut K. Laparosc Endosc Surg Sci. 2017; 24:141-2
   14. Determinants of survival in gastric cancer: A single center experience. Dogan F, Dincer M, Karabulut K. Annals of Medical Research. doi:10.5455/annalsmedres.2018.12.305
   1. Renal transplantasyonlu bir hastada Nocardia Asteroides infeksiyonu. Kayacan SM, Yıldız A, Yıldız P, Barbaros U, Karabulut K, Aydın AE, Eldegez U, Sever M. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Mayıs 1999, Antalya
   2. Kalbe penetre delici ve kesici alet yaralanmaları. Yanar H, Kurtoğlu M, Baspınar İ, Karabulut K, Ertekin C, Güloğlu R. Ulusal Cerahi Kongresi. Mayıs 2004-Antalya
   3. Travmatik radial arter sefalik ven fistülü; olgu sunumu. Karabulut K, Başpınar İ, Yanar H, Salyam B, Canda AE. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Kasım 2005-Antalya
   4. Tip I manubriosternal ayrışmada spontan redüksiyon: olgu sunumu. Karabulut K, Başpınar İ, May H, Salyam B, Yanar H. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Kasım 2005-Antalya
   5. 22 haftalık gebede invaginasyona sebep olan ince barsak lipomu: olgu sunumu. Başpınar İ, Akbay M, Karabulut K. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Kasım 2006, İstanbul
   6. Venöz Tromboemboli Proflaksisi. Karabulut K. Genel Cerrahi VTE Eksper Toplantısı. 30 Nisan 2010, Diyarbakır
   7. Venöz Tromboemboli. Karabulut K. 11. Cerrahi Günleri Toplantısı. 6 Mart 2010, Elazığ
   8. Torako-Laparoskopik Total Özofajektomi. Karabulut K. 15. Cerrahi Günleri Toplantısı. 28 Mayıs 2011, Sivas
   9. Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi. Karabulut K. 16. Cerrahi Günleri Toplantısı. 8 Ekim 2011, Erzurum
   10. ERCP’ye bağlı nadir bir komplikasyon; hepatik subkapsüler biloma. Karabulut K, Kırkıl C, Girgin M, Gültürk B, Aygen E. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   11. Gastroduodenal invajinasyon ve safra yolu tıkanıklığına neden olan mide liposarkomu: olgu sunumu. Karabulut K, Kırkıl C, Aygen E, Bozdağ A, Girgin M, İlhan YS. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   12. Koroner anjiyografiye bağlı nadir bir komplikasyon; süperior mezenterik arter embolisi. Karabulut K, Kırkıl C, Girgin M, Yur M, Yılmaz F. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   13. Perkütan drenajla tedavi edilen, retroperitona perfore duodenal ülser. Karabulut K, Kırkıl C, Girgin M, Türkoğlu A, Onur R. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   14. Safra kesesi agenezisi olan hastada tıkanma sarılığına yol açmış koledok kisti. Böyük A, Kırkıl C, Karabulut K, Sözen S, Demirelli S. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   15. Künt travmaya bağlı karın duvarı fıtığı. Türkoğlu A, Dinçer M, Karabulut K, Erol F, Aksu A, Kanat B, Binnetoğlu K. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   16. Primer mide koryokarsinomu: olgu sunumu. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, İlhan YS, Yur M. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   17. Behçet hastasında gastrointestinal kanal perforasyonu olmadan pneumoperitoneum. Girgin M, Türkoğlu A, Dinçer M, Kırkıl C, Karabulut K. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   18. Çekum yerleşimli villöz adenoma bağlı gelişen apendiko-kutanöz fistül olgusu. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, Türkoğlu A, İlhan Y, Doğru O. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   19. Pankreasın solid psödopapiller tümörü: olgu sunumu. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, İlhan Y, Gültürk B, Yılmaz A. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2010-Ankara
   20. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu; Fırat Üniversitesi Deneyimi. Karabulut K, Kırkıl C, Aygen E, Çetinkaya Z, Binnetoğlu K, İlhan YS. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. Nisan 2011-İstanbul
   21. Laparoskopik kolon-rektum rezeksiyonu yapılan 16 hastanın retrospektif analizi. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, İlhan YS, Çetinkaya Z, Ayten R, Girgin M, Dinçer M, Yalnız M. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. Nisan 2011-İstanbul
   22. Torako-laparoskopik total özofajektomi: Video Sunumu. Karabulut K, Kırkıl C, Öztürk A, Aygen E, İlhan YS. 2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi. Eylül 2011-Antalya (Best Oral Presentation)
   23. Laparoskopik dalak koruyucu distal pankreatektomi. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, İlhan YS. 2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi. Eylül 2011-Antalya
   24. Lichtenstein yöntemi ile mesh uygulanan inguinal herni operasyonlarında operasyon sonrası akut ve kronik safhada gelişen ağrının elektroakapunktur ile kontrolü. Aygen E, Erol F, Kavaklı A, Karabulut K, Kırkıl C, Girgin M, İlhan YS. II. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu. Eylül 2011, Ankara.
   25. Hepatoselüler karsinomda canlı vericili karaciğer nakli yaklaşımımız. Işık B, İnce V, Karabulut K, Kayaalp C, Yılmaz S. Transplantasyon. Ekim 2011-Antalya
   26. Alıcı hepatektomisinde kısa hepatik venlerin kesilmesinde ultrasonik disektörün geleneksel yöntem ile karşılaştırılması; randomize prospektif çalışma. Ölmez A, Karabulut K, Aydın C, Kayaalp C, Yılmaz S. Transplantasyon. Ekim 2011-Antalya
   27. Merkezi sinir sistemi tömörlü karaciğer donörlerimiz: altı olgu. Bülbüloğlu E, Karabulut K, Işık B, Ara C, Yılmaz S. Transplantasyon. Ekim 2011-Antalya
   28. Karaciğer greftinin tekrar kullanılması; olgu sunumu. Karabulut K, Eriş C, Pişkin T, Kayaalp C, Yılmaz S. Transplantasyon. Ekim 2011-Antalya
   29. Laparaskopik dalak koruyucu distal pankreatektomi: Video sunumu Karabulut K. 16. Cerrahi Günleri Toplantısı. 8 Ekim 2011, Erzurum
   30. Torako-Laparoskopik Total Özofajektomi. Karabulut K. 1. Elazığ Cerrahi Toplantısı. 29 Aralık 2011, Elazığ
   31. Laparoskopik apendektomi deneyimimiz. Erol F, Karabulut K, Kırkıl C, Aygen E, Ayten R, Demirel I, İlhan YS. 18. Ulusal Cerrahi Kongres. Mayıs 2012-İzmir
   32. Peptik ülser perforasyonunda laparoskopik onarım. Erol F, Karabulut K, Kırkıl C, Aygen E, Ayten R, Demirel I, İlhan YS. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2012-İzmir
   33. Total tiroidektomi sonrası görülen geçici rekürren laringeal sinir hasarına lokal steroid uygulamanın etkisi. Aygen E, Kırkıl C, Karabulut K, Ayten R, Erol F, Yur M Çetinkaya Z, İlhan YS. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2012-İzmir
   34. Yüksek riskli hastalarda farklı batın kapama tekniklerinin primer kapamaya üstünlüğü var mı? (Klinik çalışma). Aygen E, Dinçer M, Dogru O, Karabulut K, Kırkıl C, Ayten R, İlhan YS, Çetinkaya Z. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2012-Antalya
   35. Sigmoid volvulus tedavisinde yeni yöntem; cerrahi teknik ve sonuçlar. Karabulut K, Pınar H, Erol F, Eriş C, Kırkıl C, Aygen E, Demirel I, İlhan YS. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2012-İzmir
   36. Canlı vericili karaciğer naklinde hastane mortalitesini etkileyen preoperatif risk faktörleri. Ersan V, Gönültaş F, Koç C, İnce V, Aydın C, Karabulut K. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi. Eylül 2012-Bursa
   37. Canlı vericili karaciğer nakli sonrası gelişen greft yetmezliğinde plazmaferez ve molecular adsorbent recirculating system etkinliğinin karşılaştırılması. İnce V, Aydın C, Otan E, Karabulut K, Kayaalp C, Yılmaz S. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi. Eylül 2012-Bursa.
   38. Laparoskopik kistogastrostomi. Karabulut K, Gonen A, Ozkan A, Dogan F, Bulut U, Ilhan YS. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. Ekim 2013-Bodrum
   39. Laparoskopik Heller Ameliyati. Karabulut K, Bozdag A, Binnetoglu K, Gursul S, Kirkil C, Ilhan YS.11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. Ekim 2013-Bodrum
   40. Duodenal Dieulafoy Lezyonu kanamasina endoskopik hemostaz. Karabulut K, Pinar H, Cay F, Aksu A, Bozdag A, Ilhan YS. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. Ekim 2013-Bodrum
   41. Karacigerin pedinkullu hemanjiyomu: ultrasonografi ve bilgisayarli tomografi bulgulari. Akaslan U, Onur MR, Karabulut K, Bozgeyik Z. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasim 2013-Antalya
   42. Duodenal Ülser Perforasyonu’nda Non-Operatif Tedavi. Karabulut K. Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı ve 22. Cerrahi Günleri Toplantısı 29-30 Kasım 2013, Elazığ
   43. Obezite Cerrahisinde Erken Dönem Sonuçlarımız. Pınar H, Karabulut K, Yiğit V, Binnetoğlu K, Kaya FS, Kırkıl C, Demirel İ, Aygen E, İlhan YS. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. Nisan 2014-Antalya
   44. Laparoskopik Posterior Kistogastrostomi: Video Sunumu. Binnetoğlu K, Karabulut K, Yiğit V, Aksu A, Pınar H, Bahçecioğlu İH, İlhan YS. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. Nisan 2014-Antalya
   45. Mide Kanseri Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Parametreler. Doğan F, Karabulut K, Kırkıl C, Artaş G, Kılıç L, Binnetoğlu K, Aygen E, Çetinkaya Z, Özercan İH, İlhan YS. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. Nisan 2014-Antalya
   46. Rektum Tümörü Tanısıyla Ameliyat Edilen Hastalarda Prognostik Parametreler. Gürsul S, Karabulut K, Binnetoğlu K, Kılıç L, Kırkıl C, Doğan F, Özercan İH, Onur MR, Çetinkaya Z, İlhan YS. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. Nisan 2014-Antalya
   47. Safra kesesi ve koledok taşlarına yaklaşım. Karabulut K. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Gaziantep Bölgesel Toplantısı. 25 Ekim 2014 Gaziantep
   48. Pankreas psödokisti tedavisinde laparoskopik anterior ve posterior kistogastrostomi. Karabulut K. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Elazığ Bölgesel Toplantısı. 22 Kasım 2014 Elazığ
   49. HCC Tedavisinde Rezeksiyon ve Transplantasyon. HCC’de Multidisipliner Yaklaşımın Önemi. Karabulut K. 19 Şubat 2015. Ramada Otel. Elazığ
   50. Pankreas, Safra Yolları Serbest Bildiri Oturumu- Chairman. 12. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 1-4 Nisan 2015 Antalya
   51. Laparoskopik pankreas cerrahi tekniklerinde püf noktalar. Karabulut K. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği-Laparoskopik Cerrahide Güncellemeler. Karabulut K. 10 Ekim 2015 Samsun
   52. Bariatrik cerrahide nadir görülen bir komplikasyon: Rabdomiyoliz. Polat Y, Usta S, Çay F, Karabulut K. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi. Kasım 2015 Antalya
   53. Laparoskopik sleeve gastrektomi kaçağını önlemede fibrin yapıştırıcı ve dikişin etkisi. Usta S, Polat Y, Binnetoğlu K, Karabulut K. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi. Kasım 2015 Antalya
   54. Obezite cerrahisinde duodenum yaralanmasına laparoskopik onarım. Video Sunum. Çay F, Karabulut K, Polat Y, İlhan YS. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi. Kasım 2015 Antalya
   55. Laparoskopik distal pankreatektomi & Kistogastrostomi. Karabulut K.  (Davetli konuşma). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   56. Akut batının nadir bir nedeni; spontan HCC ruptürü. Polat Y, Usta S, Karabulut K. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   57. Kolon tümörünün karaciğer metastazında ALPPS yöntemi; Olgu Sunumu. Karabulut K, Usta S, Polat Y, Artaş H, Aksoy A, Sakarya MH. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   58. Nadir görülen mide obstrüksiyonu nedeni; İntihar amaçlı kesici delici alet yutulması. Polat Y, Usta S, Karabulut K, Kılınç M, Polat HT. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   59. ERCP ile yerleştirilen biliyer stent migrasyonuna bağlı ince barsak perforasyonu. Polat Y, Usta S, Karabulut K. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   60. Altı aylık bebekte multidisipliner yaklaşımla tedavi edilen hepatoblastom, olgu sunumu. Karabulut K, Bakal Ü, Akarsu S, Poyraz AK, Usta S, PolatY, Kazez A. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   61. Bariatrik cerrahide port yeri kanamalarını nasıl önleyebiliriz? Polat Y, Usta S, Karabulut K. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016 Antalya
   62. Olgularla HCC Tedavisi. Karabulut K. 21 Nisan 2016. Dedeman Park Otel Elazığ
   63. Laparoskopik kolesistektomide perop komplikasyonların önlenmesi tanınması. Karabulut K. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Elazığ Bölgesel Toplantısı. 28 Mayıs 2016 Elazığ
   64. Obezite Cerrahisi. Karabulut K. Oturum başkanlığı Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Elazığ Bölgesel Toplantısı. 28 Mayıs 2016 Elazığ
   65. İnönü Üniversitesi & Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği 1. Bölgesel Toplantısı. Sleeve Gastrektomi’de ameliyat öncesi hazırlık. Karabulut K. 3-5 Haziran 2016. Malatya
   66. Organ naklinde lojistik. Organ Çıkarım ve Prezervasyon Kursu. Karabulut K. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi. 13-15 Ekim 2016 Konya
   67. Tip 2 Kist Hidatiği taklit eden subdiyafragmatik apse olgusu. Koç M, Karabulut K, Artaş H. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi. 01-06 Kasım 2016. Antalya
   68. Laparoskopik kolesistektomide stratejiler. Peroperatuvar komplikasyon önleme ve tanıma stratejileri nasıl uygulanmalı? Karabulut K. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Çukurova Bölgesel Sempozyumu. 5 Kasım 2016 Adana
   69. Pankreas psödokisti tedavisinde laparoskopik kistogastrostomi. Karabulut K. Cerrahi Günleri Derneği, Laparoskopik Hepato Biliyo Pankreatik Cerrahi Video Sempozyumu. 26 Kasım 2016. Malatya
   70. Laparoskopik kolorektal cerrahide ameliyat öncesi yapılması gerekenler, hasta hazırlığı. Karabulut K. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Kolorektal Cerrahi Kursu. 22-23 Aralık 2016 İstanbul
   71. Laparoskopik anterior rezeksiyon, splenik fleksura mobilizasyonu. Karabulut K. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Kolorektal Cerrahi Kursu. 22-23 Aralık 2016 İstanbul
   72. Kolorektal tümörlerin karaciğer metastazlarında rezektabiliteyi arttırma stratejimiz. Korkmaz MF, Usta S, Karabulut K. 24.Cerrahi Günleri Derneği Toplantısı. 25 Mart 2017, Giresun
   73. Endoskopide ve laparoskopik cerrahide konuşulmayanlar. Ağalar F, Karabulut K (Panel-Oturum başkanlığı). 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   74. Laparoskopik sleeve gastrektomi kaçaklarına yaklaşımımız. Liman RK, Usta S, Bahçecioğlu İH, Artaş H, İlhan YS, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   75. Laparoskopik sleeve gastrektomi deneyimimiz, ilk 500 hasta. Korkmaz MF, Usta S, Şahin E, İlhan YS, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   76. Laparoskopik apendektomi. Aslan A, Şahin E, Aydoğan ÖF, Usta S, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   77. Torako-laparoskopik total özofajektomi. Aslan A, Korkmaz MF, Zirek L, Liman RK, Usta S, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   78. Gastrointestinal stromal tümöre bağlı ileus, laparoskopik rezeksiyon, video sunumu. Korkmaz MF, Aslan A, Usta S, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   79. Akalazya tedavisinde laparoskopik heller myotomisi ve dor fundoplikasyonu. Aslan A, Zirek L, Korkmaz MF, Usta S, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   80. Roux N Y gastrik bypass sonrası oluşan jejunojeunostomi darlığının laparoskopik revizyonu. Korkmaz MF, Usta S, Şahin E, Karabulut K. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
   81. Laparoskopik Solid Organ Cerrahisi. Karabulut K. VIII. Haseki Tıp Kongresi, 4-7 Mayıs 2017 Antalya
   82. Kollorektal tümörün karaciğer metastazında ALPPS prosedürü uygulanan iki hastaya ait deneyimimiz. Karabulut K. Türk HPB Cerrahi Derneği Erzurum Bölgesel Toplantısı. 13 Mayıs 2017 Erzurum
   83. Karaciğer hemanjiyomlu hastada laparoskopik sol lateral sektör rezeksiyonu. Karabulut K. Türk HPB Cerrahi Derneği Erzurum Bölgesel Toplantısı. 13 Mayıs 2017 Erzurum
   84. Dev koledok kisti: MRG bulguları. Koç M, Karabulut K. Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Bilimsel Toplantısı.25-27 Mayıs 2017
   85. Sleeve gastrektomide kalibrasyon. Karabulut K. Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video Sempozyumu, 9-10 Haziran 2017 İstanbul
   86. Laparoskopik R-Y Gastrik bypass sonrası jejunojejunostomi darlığı, laparoskopik revizyon. Karabulut K. Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video Sempozyumu, 9-10 Haziran 2017 İstanbul
   87. Dev karaciğer lenfanjiomunda laparoskopik tedavi: Video sunumu. Saraç M, Bakal Ü, Tartar T, Karabulut K, Canpolat Ş, Kazez A. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 25-28 Ekim Edirne
   88. Laparoskopik pankreatektomi. Bostancı B, Karabulut K (oturum başkanlığı). 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   89. Pankreas / Safra yolları: Video bildirileri. Çoker A, Karabulut K (oturum başkanlığı). 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   90. Karaciğer Video bildirileri. Öztürk G, Karabulut K (oturum başkanlığı). 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   91. Rezeksiyonel laparoskopik karaciğer cerrahisinde perioperatif sonuçlar açısından çok merkezli deneyim. Can MF, Karatepe O, Karabulut K, Kerem M, Astarcıoğlu İ, Sümer F, Öztürk G, Bayramoğlu N, Karabulut K, Doğrul A, Battal M, Karabıçak İ, Dikmen K, Ünek T, Kayaalp C, Usta S, Aksungur N, Çakabay B, Bilge O. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   92. Pankreatoduodenektomi esnasında farkedilen median arkuat ligaman basısına bağlı çölyak arter oklüzyonu. Usta S, Karabulut K, Artaş H. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   93. Karaciğer transplantasyonu sonrası takrolimus kullanımına bağlı nadir bir komplikasyon: posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES). Usta S, Karabulut K. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   94. İzole pankreas yerleşimli alveolar ekinokok. Usta S, Karabulut K. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   95. İzole karaciğer tüberkülozu. Usta S, Karabulut K, Artaş G, Artaş H. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   96. Kolorektal tümörlerin karaciğer metastazlarında iki olgu ile ALPPS deneyimimiz. Karabulut K, Usta S. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   97. Karaciğer kist hidatiği tanısıyla yapılan sol lateral sektör rezeksiyonu. Usta S, Karabulut K. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Kasım 2017, Antalya
   98. Laparoskopik Distal Pankreatektomi. Karabulut K. ELCD Konya Bölgesel Toplantısı. 25 Kasım 2017, Konya
   99. Laparoskopik kolorektal cerrahide, endikasyonlar, hasta hazırlığı, ameliyat öncesi yapılması gerekenler. Karabulut K. ELCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, 18-19 Ocak 2018, İstanbul.
   100. Neden genel cerrahi? Karabulut K. Fırat Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Toplantısı. 21 Şubat 2018. Elazığ
   101. Karaciğer adenomunda laparoskopik rezeksiyon, video sunumu. Liman RK, Usta S, Karabulut K. 1. Gastrointestinal Hastalıklar Araştırma Kongresi. 10 Mart 2018, Malatya
   102. Sfinkteromiyotomi ile tedavi edilen eEişkin Hişrschsprung Hastalığı. Liman RK, Bakal Ü, Usta S, Karabulut K, Çetinkaya Z. 1. Gastrointestinal Hastalıklar Araştırma Kongresi. 10 Mart 2018, Malatya
   103. Bariatrik cerrahide anestezi be beslenme. Karabulut K. Oturum başkanlığı. 1. Gastrointestinal Hastalıklar Araştırma Kongresi. 10 Mart 2018, Malatya
   104. Obezite cerrahisi; komplikasyonlar, ikincil girişimler. Karabulut K. ELCD Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Teknikler Kursu. 22-23 Mart 2018, İstanbul
   105. Rektum kanserinde cerrahi. Karabulut K. Kolorektal kanserlerde güncel yaklaşımlar sempozyumu. 23 Nisan 2018 Diyarbakır
   106. Obezite cerrahisi komplikasyonları, komplikasyon yönetimi. Karabulut K. ELCD Doğu Marmara Bölgesel Toplantısı, 28 Nisan 2018, Sapanca
   107. Laparoskopik anterior rezeksiyon. Temel ilkeler, Nasıl yapıyorum? Karabulut K. ELCD Doğu Marmara Bölgesel Toplantısı, 28 Nisan 2018, Sapanca
   108. Karaciğer Tümörleri-Kist Hidatik Karabulut K (Oturum başkanlığı). 2. Gastrointestinal Araştırma Kongresi. 21-22 Eylül 2018 Malatya
   109. Laparoskopik distal pankreatektomi. Karabulut K. Türk HPB Cerrahi Derneği Kayseri Bölgesel Toplantısı. 29 Eylül 2018, Kayseri
   110. Poster Bildiriler Oturum Başkanlığı. Karabulut K. Transplantasyon 2018. 19-21 Ekim 2018 Trabzon
   111. Laparoskopik total mezorektum eksizyonu. Karabulut K. ELCD Edirne Bölgesel Toplantısı, 10 Kasım 2018, Edirne
   112. Laparoskopik sleeve gastrektomi; nasıl yapıyorum? Teknik ipuçları ve tuzaklar. Karabulut K. ELCD Edirne Bölgesel Toplantısı, 10 Kasım 2018, Edirne
   113. Laparoskopik distal pankreatektomi. Karabulut K. ELCD Edirne Bölgesel Toplantısı, 10 Kasım 2018, Edirne
   1. Koledok Taşlarına Yaklaşım Kılavuzu. Karabulut K. Sanal Akademi Türk Cerrahi Derneği Vebsitesi
   2. Gastroenteropankreatik tümörlerin karaciğer metastazlarına yaklaşım.  Karabulut K, Berber E. Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörler, sayfa 91-96. Editorler: Özarmağan S, Erbil Y, Keleştimur F. Probiz, İstanbul 2011
   3. Robotik Cerrahi. Karabulut K, Akyıldız HY, Berber E, Sayek I. Temel Cerrahi, sayfa  2002-6. Editor: Sayek I. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2012
   4. Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörler. Akyıldız HY, Karabulut K, Berber E. Temel Cerrahi, sayfa: 1704-12. Editor: Sayek I. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2012
   5. Robotik Tiroit Cerrahisi. Karabulut K, Berber E. Tiroit. Editör: İşgör A. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul 2013
   6. Pankreatik Ekzokrin ve Nöroendokrin Neoplaziler. Dinçer M, Karabulut K. Genel Cerrahi

1. Proje Yöneticisi: Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 1920 nolu proje (Kolorektal Kanser Tedavisinde Laparoskopik ve Açık Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması, Randomize Prospektif Çalışma).

2. Proje Yöneticisi: Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Karaciğer Tümörlerinin Tedavisinde Laparoskopik ve Açık Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması, Randomize Prospektif Çalışma).

  1. Fırat Üniversitesi Karaciger Nakli Merkezi Sorumlu Uzman (2013-2018 Mayıs)
  2. Fırat Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2010-2017)
  3. Fırat Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyeliği (2011-2018 Mayıs)
  4. Memorial Şişli Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı (2018 Haziran-Mart2019)
  1. En iyi bildiri ve sözel sunum ödülü: Torako-laparoskopik total özofajektomi: video sunumu. Karabulut K, Kırkıl C, Öztürk A, Aygen E, İlhan YS. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi. Eylül 2011 Antalya
  2. Genç araştırmacı ödülü: Canlı vericili karaciğer nakli sonrası gelişen greft yetmezliğinde plazmaferez ve molecular adsorbent recirculating system etkinliğinin karşılaştırılması. İnce V, Aydın C, Otan E, Karabulut K, Kayaalp C, Yılmaz S. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi. Eylül 2012-Bursa.